Kommende projekter:

Boringer langs Vangen, på det militære område

Forsyning til 20 nye boliger på Fjernvarmegrunden Vikingvej

Gaderenoveringer 2021:

Lindholmsvej - Højens Allé Ø250 PE Transmissionsledning, Ø160 Forsyningsledning

Højens Allé - Vikingevej     Ø250 PE Transmissionsledning, Ø160 Forsyningsledning

Færdige projekter 2021:

Zangenberg Allé Ø110 PE forsyningsledning til 32 boliger

Omlægning af Ø160 PE forsyningsledning ved krydset Østermarksvej - Hvorupvej

Renovering af Ø250 PE forsyningsledning vandværket Voerbjergvej - Anders Mørchs Vej

Renovering af Ø250 PE forsyningsledning Anders Mørchs Vej - Lindholmsvej

Skrænten - ny Ø110forsyningsledning

Service på iltanlæggene Vikingevej og Voerbjergvej

Service og kontrol af alle indvindingsboringer

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet

AnalyTech har udtaget følgende prøver d. 6. maj 2021

Højdebeholderne:

Resultat af analyser modtaget d.17. maj 2021

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Resultat af analyser fra modtaget d. 17. maj 2021

Afgang vandværk på Vikingevej og Kammerdal, ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Vikingevej 28

Voerbjergvej 28

Resultat af mikrobiologiske analyser modtaget d.17. maj 2021

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

A & B prøven:

Resultat af analyser modtaget d. 17. maj 2021

Prøver udtaget på Vikingevej 28 og Voerbjergvej 28

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Boringskontrol:

Resultat af analyser modtaget d.17. maj 2021

Prøver udtaget i Boring 10 og Boring 15, vandværket på Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Bakteriologiske:

Resultat af analyser modtaget d. 17. maj 2021

Prøver udtaget på Vikingevej 28 og Voerbjergvej 28

Ingen overskridelser på min.- max grænser

Pesticid:

Resultat af analyser modtaget d. 17. maj 2021

Prøver taget i Boring 2 vandværket i Kammerdal og  10 og nr. 15, vandværket Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrevet referat generalforsamling kan ses under om vandværket-regnskab

tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00

torsdag kl. 12.00 - kl. 17.00

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand@mail.dk 

Driftsleder Brian Rex Hansen - CV

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand-kontor@mail.dk

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley