Til info 

Lindholm Vandværk overgår i løbet af 2024 til elektroniske måler - se vedlagte information

 Infobrev vedrørende elektroniske måler

Lindholm Vandværk har sendt en besked om dette via sms og e-boks

Hvor der er vedhæftet et link med yderligere informationer !

 

Ved en evt. driftsforstyrrelse af vandforsyningen i jeres område:

Klik på STATUS PÅ DRIFT

Klik på vanddråben på jeres vej, og der vil være information om driftsforstyrrelsen 

Mvh.

Driften Lindholm Vandværk

 

Uberettiget opkald:

Grundet stigende udgifter pga. uberettigede opkald til vagten

Vil der fremadrettet blive pålagt et gebyr for disse

 

Aalborg Kommune har godkendt:

Takstbladet 2024:

Regulativet:

Kontrolprogram for vandanalyser 2024:

Kontrolprogrammet på vandanalyser 2024 fra Aalborg Kommune er opstartet

 

 

Historie:

Lindholm Vandværk blev startet i 1925 med at nogle personer i Lindholm ønskede, at resten af Lindholm også skulle have vandværksvand. Der var i forvejen et vandværk på Hvorupvej, som forsynede Hvorupvej og Østermarksvej, og et på Thistedvej (nu Lufthavnsvej) begge med  vindmølle og dårlig trækkraft afhængig af vinden.

Efter et par forsøg lykkedes det at tegne det ønskede antal medlemmer, og man nedsatte et udvalg.

Udvalget blev enige om at optage et lån på 95.000 kr. som senere blev suppleret med 5.000 kr. og i 1926 kunne arbejdet så begynde med nedlægning af rørledning, efter at der var indhentet tilbud på arbejdet. Tilbuddet lød på 87.635,32 kr. Arbejdet blev startet, og der blev opsat vindmølle, som jo var drivkraften, men den blev udskiftet allerede i 1931. Det var alt for ustabilt. Den gav jo kun vand, når det blæste.

I 1930 blev den første vandbeholder støbt med et indhold på 400 kbm. Den kom til at ligge på en grund oppe i Lindholm Høje. 

I 1954 blev Hvorupgaard tilsluttet Lindholm Vandværk på den måde, at de købte vandet af Lindholm Vandværk, men skulle selv sørge for fordeling og selv vedligeholde ledningsnettet.

I 1969 overtog Lindholm Vandværk, efter forhandling med Hvorup, ledningsnettet i Hvorup og dermed forsyningen. Ledningsnettet blev så senere i 1980 udvidet til Rørdals lergrav. Det var i anledning af, at Statens Olie Depot, Oil Consult, skulle bruge meget vand til afprøvning af olietankene, og Hvorup kirke m.fl. fik dermed vand fra Lindholm Vandværk.

I midten af 70`erne blev industriområdet på Lufthavnsvej aktuel. Der skulle bruges meget vand, og det turde Lindholm Vandværk ikke sige ja til med den daværende kapacitet, så der skulle findes nye områder med vand. Lindholm Vandværk fik en snak med brødborer Ludvig Jensen, Lindholm, som sagde:" Hvis I holder jer på vestsiden af den højderyg, der går op gennem Vendsyssel, så vil jeg stå inde for, at der er masser af vand". Det viste sig, at det var rigtigt, virkelig en vandkilde.

I år 2000 startede udviklingen af området på Dansk Andels Cementfabriks store grund fra Thistedvej ned til Limfjorden.

Lindholm Brygge - Anders Nielsen Vej og Julius Posselts Vej vil i fuldt udbygget tilstand med flere hundrede lejligheder - kontorer og institutioner være en særlig og attraktiv bydel i Lindholm.  

I 1936 var det rene drømmepriser for vand. Den årlige pris for den første familie en ejendom var 17 kr. og for de øvrige familier 15 kr. Hvor der var vandure var prisen 25 øre for de første 50 kbm. og 17 øre for resten. Kreaturer 1,70 kr. pr. stk. pr. år. Biler og haveparceller 25 kr. pr. år.

Lindholm Vandværk har altid taget kvaliteten og mængden af vandet alvorligt. Dette har blandt andet gjort, at man har opkøbt omkring 42.000 kvadratmeter jord omkring boringerne i Voerbjerg. Dette er gjort for at undgå nedsivning fra landmændenes gødning omkring boringerne.

Vandværket holder ferielukket i ugerne 28-29 og 30. Såfremt der er spørgsmål til faktura eller andre forbruger spørgsmål, kan disse ikke besvares før tirsdag i uge 31.

Kontorets åbningstider:

Ved spørgsmål til faktura mm. skal man kontakte kontoret i åbningstiden eller pr. mail

Tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

Torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

Kontakt: Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: kontor@lindholmvand.dk

Man kontakter ikke driften eller vagten vedr. spørgsmål til faktura mm. 

Ved uberettiget opkald til driften eller vagten, vedr. spørgsmål til faktura mm. bliver der pålagt et gebyr

Driften:

Spørgsmål til drift, driftsforstyrrelser eller tilslutning til ledningsnettet

Normal arbejdstid:

mandag - fredag

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: driften@lindholmvand.dk 

Udenfor normal arbejdstid:

Kontakt: Vagten

Tlf. nr. 98 17 28 25

 

 

 

                    
    
 

 


 


Konditionsmæssige krav ved Lindholm Vandværk


Forbrugeren kan nu indsende en klage vedr. tvister med vandforsyningen

Kig under information