Kommende tilslutninger:

Kummerowsvej 6, 45 boliger

Kummerowsvej 7, 57 boliger 

Løvvangsskolen, 82 boliger

Stenholmsvej, 24 boliger

Syrenbakken, 102 boliger

Sundhedenshus Løvbakken

Kommende projekter på vandværkerne:

Renovering Lindholmsvej fra Uldalsvej - Forbindelsesvejen, igang

Færdige projekter 2023:

Service på El-port Vikingevej 

Ny udpumpning på Vikingevej

Rens og inspektion af rentvandsbeholderne på Vikingevej

Rens og inspektion af rentvandsbeholder i Kammerdal

Rens og inspektion af slambassin i Kammerdal

Separering af boring Nr. 7 & 8, fået hver sin styring i SRO-anlægget

Indvendigt service på filtre i Kammerdal

Service på alle indvindingspumper

Ny branddør og trappe på Vikingevej

Nyt alarmsystem på Vikingevej

Ny pumpe i slambassin, Kammerdal

Ny pumpe til vand på gulv, Vikingevej

Udskiftning af iltcensor og iltdiffusionssten i iltkasserne på iltanlæggene

Kommunen udført tilsyn på de dyrkningsdeklarerede arealer i Kammerdal, ingen bemærkninger

Nye flowmålerer i kammerdal:

Filter 1 & 2

Boring 1 - 4

Udpumpningen fra pumpe 17 & pumpe 18, til forbrugerne og højdebeholderne 

Færdige gaderenoveringer 2023:

Erik Ladefogeds Vej 

Ringforbindelse ved Lindholmsvej - Skolevej

Kjeldsens Allé

Uldalsvej

Lindholmsvej fra Uldalsvej - Forbindelsesvejen

Nedlægning af brandstandere for beredskabet:

Larsensvej 49

Lindholmsvej 65

Lindholm Søpark 10 og nr. 24

Viaduktvej 16

Monteret ny brandstander på Zangenberg Allé

 

 Vandanalyser:

Modtaget det nye analyseprogram for 2023 fra Aalborg Kommune

SGS Analytics tager vandprøverne i 2023

Højdebeholderne:

Prøver taget: 30.08 2023

Resultat modtaget: 04.09.2023

Mikrobiologisk kontrol, afgang fra rentvandsbeholderne

Ingen overskridelser på de anførte min.- maxgrænseværdier

Afgangsvand fra vandværkerne:

Prøver taget: 21 april. 2023

Udtaget på vandværket: Kammerdal & Voerbjergvej

Resultat modtaget: 16 maj 2023, ingen overskridelser 

Begrænset prøve ledningsnettet:

Prøver taget: 16.11. 2023

Udtaget på adresse: Skolevej 45

Resultat modtaget: 27.11.2023, ingen overskridelser

Gruppe A & B parametre:

Prøve taget: 16.11.2023

Udtaget på: Højens Allé 3

                    Voerbjergvej 28

Resultat modtaget: 27.11.2023

Ingen overskridelser på de anførte min. - maxgrænseværdier

Boringskontrol:

Prøve taget:30.08. 2023

Prøver udtaget: Boring nr.7, analyseret for Kloridindholdet (salt)

Resultat modtaget: 06.09.2023

Ingen overskridelser på de anførte min.- maxgrænseværdier

Mikrobiologisk kontrol:

Prøve taget:

Prøven udtaget på:

Resultat modtaget: 

Pesticid:

Prøve taget: Boring 10, Voerbjergvej

Prøver udtaget: 30.08.2023

Resultat modtaget: 05.09. 2023

Ingen overskridleser på de anførte min.- maxgrænseværdier

PFAS:

Prøve taget: 30 august 2023

Prøver udtaget på: Løvbakken 6

Resultat modtaget: 04 oktober 2023, ingen overskridelser

PAH:

Prøve taget: 21 april 2023

Prøve udtaget på: Thistedvej 96

Resultatet modtaget: 4 maj 2023, ingen overskridelser

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørgsmål til faktura mm. skal man kontakte kontoret i åbningstiden eller pr. mail

Kontorets åbningstider:

Tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

Torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

Kontakt: Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: kontor@lindholmvand.dk

Man kontakter ikke driften eller vagten vedr. spørgsmål til faktura mm. 

Ved uberettiget opkald til driften eller vagten, vedr. spørgsmål til faktura mm. bliver der pålagt et gebyr

Driften:

Spørgsmål til drift, driftsforstyrrelser eller tilslutning til ledningsnettet

Normal arbejdstid:

mandag - fredag

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: driften@lindholmvand.dk 

Udenfor normal arbejdstid:

Kontakt: Vagten

Tlf. nr. 98 17 28 25