Kommende tilslutninger:

Kummerowsvej 6, 45 boliger

Kummerowsvej 7, 57 boliger 

Løvvangsskolen, 82 boliger

Stenholmsvej, 24 boliger

Syrenbakken, 102 boliger

 

Fremtidige projekter:

Ny udpumpning på Vikingevej

Service på Boring 7 og 8 på Vikingevej

Færdige projekter 2023:

Service på El-port Vikingevej 

Rens og inspektion af rentvandsbeholderne på Vikingevej

Rens og inspektion af rentvandsbeholder i Kammerdal

Rens og inspektion af slambassin i Kammerdal

 

Gaderenoveringer 2023:

Erik Ladefogeds Vej

Uldalsvej

Kjeldsens Allé

 

 Vandanalyser:

Modtaget det nye analyseprogram for 2023 fra Aalborg Kommune

SGS Analytics tager vandprøverne i 2023

Højdebeholderne:

Prøver taget:

Resultat modtaget: 

Afgangsvand fra vandværkerne:

Prøver taget:

Udtaget på vandværket:

Resultat modtaget:

Begrænset prøve ledningsnettet:

Prøver taget:

Udtaget på adresse:

Resultat modtaget: 

A & B parametre:

Prøve taget: 26 januar 2023

Udtaget på flg. adresse: Vikingevej 30, Skolevej 45

Resultat modtaget: 3 feb. 2023, ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

Boringskontrol:

Prøve taget: d. 26 januar 2023

Prøver udtaget: Boring nr. 2 og nr. 15  

Resultat modtaget: 2 feb. 2023, ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

Mikrobiologisk kontrol:

Prøve taget:

Prøven udtaget på:

Resultat modtaget: 

Pesticid:

Prøve taget:

Prøver udtaget:

Resultat modtaget:

PFAS:

Prøve taget:

Prøver udtaget: 

Resultat modtaget: 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det henstilles til at man kontakter vandværket ved spørgsmål til faktura mm, i åbningstiden eller pr. mail

Fordi vagten er ikke i stand til at hælpe.

Man henvender sig til driften i arbejdstiden, og vagten udenfor almindelig åbningstid ved brud og driftsforstyrrelser

Ved uberettiget opkald til vagten, vil der blive pålagt et gebyr.

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: driften@lindholmvand.dk 

Driftsleder Brian Rex Hansen - CV

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: kontor@lindholmvand.dk

Åbningstider: Kontoret holder julelukket fra torsdag den 22. december 2022 til og med 1. januar 2023

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley

Der bliver i løbet af uge 50 udsendt aflæsningskort. Husk at aflæse måleren senest 5. januar 2023