Målerudskift 2019:

Uggerly Installationer påbegynder udskiftning af målere fra. 15 februar 2019.De berørte forbrugere vil blive kontakte af montør Martin Poulsen, Uggerly.

Det drejer sig om flg. gader

Anemonevej, Bakkevej, Banevej, Bejlerholm, Bendtsenvej, Blomsterskrænten, Byageren, Jens Bangs Vej, Jørgen Berthelsens Vej, Julius Posselts Vej, Anders Nielsens Vej, Ellebæk, Erantisvej, Foldageren, Forbindelsesvejen, Frank Rygårds Vej, Frederik Raschs Vej, Fruensholm, Fuglsangsvej, Gyldenlakvej, Gyvelvej, Gølvej, Voerbjergvej, Høvejen, Klitrosevej, Kløvervej, Knud Tofts Vej, Korsholm, Krammesvej, Kummerowsvej, Larsensvej, Lindegården, Lindholm Brygge, Lindholm Nærbane Vej, Lindholmsvej,Lindholm Søpark, Lionsparken, Lufthavnsvej, Lundøvej, Løkkevej, Løvbakken, Morgenfruevej, Møllevej, Pæonvej, Ringholmsvej, Sanglærkevej, Skolevej, Smedien, Spurvevej, Stationsvej, Stenholm, Strand Allé, Strubjerg, Sundvej, Syrenbakken, Søndergårds Vej, Tagholm, Thisted Lande Vej, Thistedvej, Uldalsvej, Vangen, Vendilavej, Venøvej, Viaduktvej, Violvej, Voerbjerglund, Øster Marks Vej, Åblink, Åvej

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til Uggerly Installationer i tidsrummet

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00 - Uggerly Installationer

Mobil nr. +98 13 88 88

DER SKAL VÆRE EN MYNDIG PERSON TILSTEDE VED MÅLERSKIFTE.

Det er et lovkrav at måleren skal udskiftes, så vandværket har ret til at skifte måleren.

 Som forbruger skal man indgå aftale med Uggerly Installationer, for udskiftning af måleren

Om hvornår de kan komme og skifte måleren

Er der spørgsmål til dette kan man rette henvendelse til vandværket i åbningstiden  

Projekter i 2019:

Nye hydroforbeholdere på Vikingevej, færdig

Færdige gaderenoveringer 2019:

Kløvervej

Gyvelvej

Gyldenlakvej

 Anemonevej

Blomsterskrænten

Violvej

Igangværende gaderenoveringer 2019:

ingen

 Nyt på ledningsnettet  2019

Ringforbindelse fra: Rygård Park - Julius Posselts Vej - færdig

                                 Jørgen Berthelsens Vej -Skansehøj - færdig

 Vandanalyser:

 

Efter kommunens henvisninger bliver der løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne og ved Højdebeholderne

Højdebeholderne:

Ingen overskridelser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Kammerdal, Vikingevej og på  Voerbjergvej

Ingen overskridelser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Ingen overskridelser

A & B prøven:

Ingen overskridelser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser

Bakteriologiske:

Ingen overskridelser

Pesticid:

Ingen overskridelser

 


  
 

Lindholm Vandværk har p.g.a. Corona virussen lukket indtil videre, jævnfør statens henvisninger. Ved driftsforstyrelser kan vandværket træffes på telefon 98 17 28 25.

Henvendelser om regninger, måleroplysninger mm besvares via mail.

Generalforsamling 2020 er udsat på grund af Covid-19

tirsdag 10.00 - 12.00

torsdag 12.00 - 17.00

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

 

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn