Til info !

Kommende tilslutninger:

Løvvangsskolen, 82 boliger

Stenholmsvej, 24 boliger

Syrenbakken, 102 boliger

Færdige projekter 2024:

Årligt service på El-port Vikingevej 

Årligt service på alle kompressorer

Nyt Ø63 stik til Sundhedenshus, Løvbakken 10

Kummerowsvej 6 &7 afpropning af gl. stik

Nye Ø63 stik til Kummerowsvej nr. 6 & 7

Rens af råvandsledninger, Kammerdal

Udskiftning af flowmålere ved boringerne, Vikingevej

Udskiftning af råvandsledning igennem mur fra P.7 & P.8, Vikingevej   

Kommende projekter 2024:

Nye flowmålerer ved indvindingsboringerne på Voerbjergvej

Gaderenovering 2024:

Lindholmsvej 86A - 104

Lindholmsvej 128 - 140

Frederik Raschs Vej, færdig

Uglebakken

Hvis der kommer et fællesprojekt i forsyningsområdet

Er det ikke sikkert, at de nævnte gader bliver renoveret i 2024

 

Nedlagte brandstandere for beredskabet 2024:

Frederik Raschs Vej 16

 

 Vandanalyser 2024:

Aalborg Kommunes vandanalyseprogram 2024 følges

SGS Analytics udtager vandprøverne og analyserer dem 

 

Højdebeholderne:

Prøve taget: 30.08 2023

Adresse: Vikingevej 40

Resultat modtaget: 04.09.2023

Mikrobiologisk kontrol, afgang fra rentvandsbeholderne

Ingen overskridelser på de anførte min.- maxgrænseværdier

 

Afgangsvand fra vandværkerne:

Prøve taget: 21 april. 2023

Adresse: Vandværket i Kammerdal & Voerbjergvej

Resultat modtaget: 16 maj 2023, ingen overskridelser 

 

Begrænset prøve ledningsnettet:

Prøve taget: 16.11. 2023

Adresse: Skolevej 45

Resultat modtaget: 27.11.2023, ingen overskridelser

 

Gruppe A & B parametre:

Prøve taget: 01.02.2024

Adresse: Thistedvej 96

                Violvej 22

Resultat modtaget: 09.02.2024

Ingen overskridelser på de anførte min. - maxgrænseværdier

 

Boringskontrol:

Prøve taget: 19.03. 2024

Adresse: Boring nr.10 &15, Voerbjergvej

Resultat modtaget: 25.03.2024

Ingen overskridelser på de anførte min.- maxgrænseværdier for Desethylatrazin

 

Mikrobiologisk kontrol:

Dato for prøve:

Adresse:

Resultat modtaget: 

 

Pesticid:

Dato for prøve: 19.03.2024

Adresse: Boring 10 & 15, Voerbjergvej

Resultat modtaget: 25.03. 2024

Ingen overskridleser på de anførte min.- maxgrænseværdier

 

PFAS:

Dato for prøve: 30 august 2023

Adresse: Løvbakken 6

Resultat modtaget: 04 oktober 2023, ingen overskridelser

 

PAH:

Dato for prøve: 21 april 2023

Adresse: Thistedvej 96

Resultatet modtaget: 4 maj 2023, ingen overskridelser

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der afholdes generalforsamling torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00 -  Indkaldelse generalforsamling 2024

Ved spørgsmål til faktura mm. skal man kontakte kontoret i åbningstiden eller pr. mail

Kontorets åbningstider:

Tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

Torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

Kontakt: Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: kontor@lindholmvand.dk

Man kontakter ikke driften eller vagten vedr. spørgsmål til faktura mm. 

Ved uberettiget opkald til driften eller vagten, vedr. spørgsmål til faktura mm. bliver der pålagt et gebyr

Driften:

Spørgsmål til drift, driftsforstyrrelser eller tilslutning til ledningsnettet

Normal arbejdstid:

mandag - fredag

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: driften@lindholmvand.dk 

Udenfor normal arbejdstid:

Kontakt: Vagten

Tlf. nr. 98 17 28 25